دبیران فیزیک دبیرستان انرژی اتمی

تخصص ها:
آموزش کتاب های درسی و المپیاد فیزیک
تاریخ عضویت:
25 بهمن 1397

مدرس دوره:
مهندس عرفان چنگی: کمک دبیر فیزیک پیش دانشگاهی دبیرستان انرژی اتمی، مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف و فارغ التحصیل دبیرستان انرژی اتمی
در هماهنگی با:
استاد قزوینیان: دبیر فیزیک پیش دانشگاهی دبیرستان انرژی اتمی
استاد فنونی: دبیر و رییس دپارتمان المپیاد فیزیک دبیرستان انرژی اتمی
استاد مصطفی حسینی: دبیر فیزیک پایه دهم دبیرستان انرژی اتمی


برچسب ها