دبیران ریاضی دبیرستان انرژی اتمی

تخصص ها:
آموزش کتاب های درسی و المپیاد ریاضی
تاریخ عضویت:
27 بهمن 1397

مدرس دوره:
امین فتح پور:دبیر المپیاد ریاضی دبیرستان انرژی اتمی، دارنده ی مدال طلای المپیاد ریاضی، مهندس برق از دانشگاه شریف و فارغ التحصیل دبیرستان انرژی اتمی
در هماهنگی با:
استاد علیرضا علیپور: دبیر المپیاد ریاضی دبیرستان انرژی اتمی
استاد نوید صفایی: : دبیر و رییس دپارتمان المپیاد ریاضی دبیرستان انرژی اتمی
استاد حسن محمد بیگی: دبیر هندسه پیش دانشگاهی دبیرستان انرژی اتمی


برچسب ها