تخ‍فیف ویژه ثبت نام در دوره های رشته تجربی و ریاضی

قیمت هر دوره آموزشی(درس های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی) ۹۸۰۰۰ تومان برای ۱۵ ساعت آموزش می باشد.

اما اگر در ۲ دوره آموزشی ریاضی و فیزیک (مخصوص داوطلبان آزمون ورودی رشته ریاضی دبیرستان های انرژی اتمی) ثبت نام نمایید با ۲۵٪ تخفیف، ۱۴۸۰۰۰ تومان برای ۳۰ ساعت آموزش پرداخت خواهید کرد.

و اگر در هر ۴ دوره آموزشی ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی (مخصوص داوطلبان آزمون ورودی مدارس برتر و رشته تجربی دبیرستان های انرژی اتمی) ثبت نام نمایید با ۵۰٪ تخفیف، تنها ۱۹۸۰۰۰ تومان برای ۶۰ ساعت آموزش پرداخت خواهید کرد.