تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
آمادگی مرحله دوم آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی تشکیل شده ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ دبیران ریاضی و فیزیک دبیرستان انرژی اتمی
آمادگی مرحله دوم آزمون ورودی دبیرستان انرژی اتمی تشکیل شده ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ دبیران ریاضی و فیزیک دبیرستان انرژی اتمی
آمادگی ۲ درس ریاضی و فیزیک آزمون ورودی متوسطه دوم تشکیل شده ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ دبیران ریاضی و فیزیک دبیرستان انرژی اتمی
آمادگی هر ۴ درس آزمون ورودی متوسطه دوم تشکیل شده ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ دبیران ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی دبیرستان انرژی اتمی
آمادگی درس شیمی آزمون ورودی متوسطه دوم تشکیل شده ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ استاد کیومرثی
آمادگی درس ریاضی آزمون ورودی متوسطه دوم تشکیل شده ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ دبیران ریاضی دبیرستان انرژی اتمی
آمادگی درس فیزیک آزمون ورودی متوسطه دوم تشکیل شده ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ دبیران فیزیک دبیرستان انرژی اتمی
آمادگی درس زیست شناسی آزمون ورودی متوسطه دوم تشکیل شده ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ دبیران زیست شناسی دبیرستان انرژی اتمی
شبیه سازی کلاس های آنلاین تشکیل شده ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ دبیران ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی دبیرستان انرژی اتمی